Risale-i Nurdan Bir Nokta

Gösteriliyor: 1 - 7 of 21 Sonuçlar
Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Manevî evladı “Zeyd Bin Harise”

Zeyd Bin Harise’yi Azad Etmesi Zeyd b. Harise, Kelb Kabîlesne mensuptu. Henüz sekiz yaşlarında küçük bir çocuk iken, annesiyle beraber gittiği akrabalarının yanında, bir başka kabilenin baskını sırasında esir alınmıştı. Esirler pazarından da, Hz. Hatice’nin …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Hz. Hatice’yle evlenmesi

Efendimizin Hz. Hatice’yle Evlenmesi Hz. Hatice, Kâinatın Efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam’a göndermesi ise, onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu. Dul olan Hz. Hatice, o sırada, Kureyş kadınları arasında soy sop, …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Şam’a İkinci Gidişi

Mekke halkının meşguliyetleri başında ticaret geliyordu. Ebû Tâlib de bir müddet ticaretle uğraştı. Ancak, kıtlık kuraklık yıllarının baş göstermesi, kabîle savaşlarının birbirini takib etmesi ve aile efradının fazla oluşu gibi sebepler yüzünden ticaret yapabilecek mâlî …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimiz (asm), Hilf-ül Fudûl Cemiyetinde

Peygamber Efendimiz, 20 yaşında. Son Ficar Harbinde, çok kimse hayatını kaybetmiş, oluk oluk kan akmıştı. Bununla, Arab kabileleri arasındaki düşmanlık duygusu daha da bilenmişti. Her an basit sebepler yüzünden büyük hâdiseler çıkabilir, adam öldürülebilir, kabileler …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm), Câhiliyye Devri Kötülüklerinden Uzak Kalışı

Ebû Tâlib, bütün bu olup bitenlerden sonra nur yüzlü yeğeni Peygamberimizden âdeta ayrılmaz bir parça hâline gelmişti. Kendisinde gittikçe kuvvet peyda eden kanaat şuydu: “Bu yeğenim, ileride büyük ve mühim bir şahsiyet olacaktır!” Bu sebeple, …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Amcasıyla Şam’a Gidişi

Kâinatın Efendisi 12 yaşına girmişti. Akranları arasında artık farklı beden ve sîmaya sahipti. Sîması etrafa pırıl pırıl nurlar saçıyordu. Gönlü huzur doluydu. Onu yanında barındıran Ebû Tâlib ise, o sırada büyük bir geçim sıkıntısı içinde …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimiz (asm) Dedesi Abdûlmuttâlib’in Yanında

PEYGAMBERİMİZ DEDESİ ABDÛLMUTTÂLİB’İN HİMAYESİNDE Altı yaşında iken annesini kaybeden Peygamber Efendimizi, yaşlı dedesi Abdûlmuttâlib himayesine aldı. Kureyş’in reisi Abdûlmuttâlib de nur-u Ahmedî’den nasibini almıştı. O nur kendisine çok üstün meziyet ve sıfatlar kazandırmıştı: Uzun boyu, …

Nurdan bir nokta