Risale-i Nurdan Bir Nokta

Gösteriliyor: 1 - 6 of 6 Sonuçlar
Majestic African elephant wild
Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Mucizesi – Fil Vak’ası

Fil Vak’ası Hidâyet Güneşinin doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kâbe’ye her taraftan insanlar akın akın gelip hacc mevsiminde ziyaret ediyorlardı. Kâbe’nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını birtakım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de, …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Babası: Abdullah – 2

Hz. Abdullah’ın İffeti Aynı gündü. Herkes neticeden memnun, kur’a yerinden dağılıyordu. Abdûlmuttâlib de sevgili oğluyla birlikte şehre geliyordu. Kâbe’nin yanından geçerlerken, babasından bir hayli geride kalmış Abdullah’ın karşısına bir kadın dikildi. Bu kadın, Abdullah’ın dillere …

New parliamentarians are sworn an
Mesnevi-i Nuriye Risale-i Nur

Kur’an Neden Bilimsel Konuşmuyor? / On Dördüncü Reşha – 2

S: Ulvî ve süflî ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lâzım iken, mübhem bırakılmıştır? Devamını okuyabilirsiniz… Evet evvela soruyu anlayalım. Soru da diyor ki, Kur’an’ın gök cisimlerinden ve yer yüzündeki cisimlerden, …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Dedesi: Abdûlmuttâlib

ŞEYBE [ABDÛLMUTTÂLİB] Peygamber Efendimizin birinci kuşaktaki dedesidir. Doğuştan ak saçlı olduğundan kendisine “Şeybe” ismini vermişlerdi. Abdûlmuttâlib, onun lâkabıdır; ancak daha çok bu lâkabla şöhret bulmuş ve anılmıştır. Bu lâkabı alışının hikâyesi şöyle anlatılır: Şeybe, küçüklüğünde …

Siyer-i Nebi

Peygamber Efendimizin (asm) Babası: Abdullah

ABDULLAH Abdullah, Abdûlmuttâlib’in erkek çocuklarından sekizincisi idi. Sîret ve surette diğer kardeşlerinden çok farklıydı. Dünyaya gelir gelmez babasının alnında parlayan Nur-u Muhammedî, onun alnına geçmişti. Bu nur, yüzüne hârika bir güzellik ve müstesna bir tatlılık …

Mesnevi-i Nuriye Risale-i Nur

Kur’an Neden Bilimsel Konuşmuyor? / On Dördüncü Reşha – 1

Kur’anın felsefî mesail-i kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir kısmında ibham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece-i i’cazı “Altı Nükte” zımnında izah ediyoruz. Birinci Nükte: S: Ne için Kur’an da, hikmet ve felsefe …

Nurdan bir nokta